Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 3.328
  % Ingressos urgents hospitalització 78,7 %
  EM Hospitalització convencional 9,6
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 7.606
  % Urgències ingressades 22,5 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 3.376
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 2.609
    Programades amb ingrés 1.049
    Urgents amb ingrés 962
    Majors sense ingrés 595
    Intervencions menors  770
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 12.724
  Sessions hospital de dia 0
  BENCHMARKING
  RFE 1

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Ubicació i contacte
Ubicació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Quintí, 89
08041 Barcelona
Contacto

Telèfon: 93 556 56 71
Fax: 93 556 56 08
Correu electrònic: cirurgia_general@santpau.cat