Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 357
  % Ingressos urgents hospitalització 75 %
  EM Hospitalització convencional 6,8
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 6279
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 1.449
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 334
    Programades amb ingrés 3
    Urgents amb ingrés 0
    Majors sense ingrés 331
    Intervencions menors  1.115
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 25.795
  Sessions hospital de dia 7.649
  BENCHMARKING
  RFE 0,26
Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 553 7007

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Escola d'atòpia
+
Escola d'atòpia