docència
La docència a Sant Pau s’imparteix, des de fa més de 40 anys, a través de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau, centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com a través de la participació en el programa MIR de formació especialitzada. Sant Pau també, a més de l'ensenyament reglat, ofereix màsters i cursos d'especialització per a professionals de la salut en actiu.
Prova de video visualitzable
+
formació de grau

+
Cicles formatius de grau mig i superior

+
Formació Sanitària especialitzada

+
màsters i cursos

+
Sant Pau Docent