Línies de investigació

En el camp de la Radioteràpia externa:

  • Caracterització dels diferents sistemes de mesura per dosimetria in vivo.
  • Validació d'algorismes de càlcul de dosi per a sistemes de planificació de radioteràpia externa.
  • Optimització de procediments de QA per tècniques de IMRT, SBRT i tractaments amb control respiratori (gating respiratory). Projecte FIS en curs2016-2018.
  • Dosimetria en pell en tècniques d’IMRT i SBRT. Projecte AECC en curs 2016-2019.
  • Participació en assaigs clínics d’oncologia.​

En el camp de la Radiologia

Avaluació d'un sistema de correcció digital de la radiació dispersa en radiografies portàtils de tòrax.

Projectes competitius en actiu

  • Fondo de Investigación Sanitario (FIS). Instituto de Salud Carlos III

  Còdi del projecte: PI15/00788

  “Precisión y seguridad en SBRT: evaluación del efecto del movimiento y dosimetría "in vivo"      mediante dosimetria postal”

 Anys: 2016 – 2018

  • Asociación Española Contra el Cáncer

  "Dosimetría en piel en técnicas de IMRT y SBRT"

  Anys: 2016 – 2017

  • Asociación Española Contra el Cáncer

  "Evaluación de las nuevas estrategias de irradiación en el tratamiento del cáncer de mama y su    implementación en la clínica."

 Anys: 2016 (set.) – 2019 (oct.)

Col·laboracions externes

El Servei col·labora amb els següents grups/departaments:

Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, UAB

Grup d’estudis citogenètics i moleculars dels efectes de les radiacions ionitzants  i del càncer.
Avaluar els efectes sobre el genoma humà de les radiacions ionitzants. Analitzar les alteracions genètiques de leucèmies i tumors sòlids. Avaluar la susceptibilitat genètica a leucèmies infantils amb col·laboració d'hospitals de l'Estat.

Institut de Tècniques Energètiques de Catalunya (INTE), UPC 

Projectes de recerca i de transferència en els que es col·labora són: el desenvolupament de tècniques de dosimetria in vivo per termoluminescència en aplicacions de radioteràpia externa, l’aplicació de mètodes de simulació per Montecarlo del transport de les radiacions en l’àmbit clínic i en particular per a l’optimització dels programes de planificació en radioteràpia.

Servei de Promoció de la Seguretat dels Pacients. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Grup de treball de prevenció de radiacions ionitzants innecessàries en edat pediàtrica.

Elaborar guies i indicacions per la realització de proves complementàries (radiologia convencional, TC i radiologia intervencionista) d’utilització més freqüent en pacients pediàtrics, basant-se en l’evidència científica i el consens entre professionals de tots els àmbits implicats: radiòlegs, pediatres i radiofísics hospitalaris.

Plataforma nacional de I+D en Protección Radiológica (PEPRI)

Objectiu principal: promoure les activitats de I+D+i orientades a la protecció davant les radiacions ionitzants, així com el coneixement i minimització dels seus efectes.

 

Ubicació i Contacte
Ubicació
Radiofísica i Radioprotecció
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
BLOC F, planta -2
08041 Barcelona

 

Contacte

Correu electrònic: Radiofisica_Radioproteccio@santpau.cat
Telèfon: 93 553 77 43
Fax: 93 553 77 44