Back

06 PG entre nosaltres 2017

Auditori Pau Gil
Limfedema i les alteracions en la mobilitat articular
Com minimitzar les seqüeles funcionals provocades pel tractament

En el càncer de mama estem molt habituats a parlar de la supervivència, que afortunadament, cada cop és major, gràcies als avenços en Medicina. Però al marge d’aquest important indicador ens plantegem com torna la persona afectada a la seva vida quotidiana o quines dificultats patirà arrel de les seqüeles dels tractaments del càncer de mama. En aquesta taula proposem discutir al voltant de les principals seqüeles i de les possibles propostes terapèutiques per afavorir la millor adaptació i retorn de la persona a la seva vida diària, revertint en la qualitat de vida perduda. 

Moderadora: 
Marta S. Sugrañes, conductora i presentadora de “Vespre a La 2”

Ponents: 
Jaume Masià, director del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital de Sant Pau 
Àlex Pasarin, cap del Servei de Rehabilitació i metge classificador de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física
Neus Vives, metgessa especialista en Medicina de l'Educació Física i l’Esport i cap de l’àrea de Salut del Claror Cartagena 
 Jordi Cuarterofisioterapeuta i supervisor de l’Àrea de Teràpia de l’Hospital de Sant Pau