Objectius
  • Ajudar a totes les persones amb problemes respiratoris i als seus familiars.
  • Desenvolupar activitats encaminades a informar i divulgar aspectes relacionats amb les patologies respiratòries cròniques.
  • Promoure i desenvolupar activitats encaminades a millorar la qualitat de vida dels pacients.
  • Representar els interessos dels afectats/des davant els organismes públics, institucions o qualsevol entitat que es consideri oportú.
  • Col·laborar amb altres entitats i associacions.