Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 684
  % Ingressos urgents hospitalització 63 %
  EM Hospitalització convencional 9,0
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 0
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 575
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 575
    Programades amb ingrés 353
    Urgents amb ingrés 155
    Majors sense ingrés 67
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 4.419
  Sessions Hospital de Dia 0
  BENCHMARKING
  RFE 0,81

 

 

Web Content Display Web Content Display

Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia

Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.

Telèfon: 93 556 56 98

Fax: 93 556 56 07

correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat

Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització

Sala C3, Bloc C, 3ª planta.

Telèfon extensió: 93 553 73 18