Formació Grau Externs
Formació de Grau
Externs amb participació de Sant Pau
  • Grau de logopèdia: l’acord 21/1997 del 24 d’abril de la Junta de Govern de la UAB va aprovar el desenvolupament de la carrera de logopèdia seguint el Reial Decret 1419/1991 del 30 d’agost que havia establert el títol universitari oficial de Diplomat en Logopèdia. El 12 de maig de 1997 la UAB va aprovar el Pla d’Estudis de la carrera, confiant a l’Escola de Patologia del Llenguatge, (EPL) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tota la part de la docència de pregrau corresponent al Departament de Medicina. Des d’aleshores l’EPL participa en la docència de diverses matèries teòriques i acull les activitats pràctiques corresponents a diverses assignatures d’aquesta carrera.