Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Laboratoris
Laboratoris
Laboratoris

Els Laboratoris de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (LabSantPau) constitueixen un centre de diagnòstic biològic integrat pels Serveis de Bioquímica, Genètica, Immunologia, Microbiologia, la Unitat de Diagnòstic Biològic en Hematologia i la Unitat de Trombosi i Hemostàsia del Servei d'Hematologia.

La informació detallada de cadascun d’aquests serveis i unitats la trobareu sota l’epígraf Assistència/Serveis Clínics, juntament amb la resta de serveis de l’Hospital.

Cartera de Serveis
+
Cartera de Serveis

+
Estructura

Certificats
+
Certificació de qualitat

+
Equip Humà

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contacte
Telèfon

Servei de Genètica, Servei d'Immunologia i Unitat de Trombosi i Hemostàsia
93 553 72 65

Servei de Bioquímica i Unitat d'Hematologia Biològica
93 553 72 67

Servei de Microbiologia
93 553 73 80

Fax
93 553 72 87
Correu electrònic