Patronat

L'òrgan de govern de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és el patronat que està constituït per tres representants de la Generalitat de Catalunya, un de l'Ajuntament de Barcelona i un altre del Capítol de la Catedral​. La seva composició és la següent:
 

President

Enric Argelagués i Vidal
(en representació de la Generalitat de Catalunya

 

Vocals

Gemma Tarafa i Orpinell
(en representació de l’Ajuntament de Barcelona)

Neus Rams Pla
(en representació de la Generalitat de Catalunya)

Salvador Maluquer Amorós
(en representació de la Generalitat de Catalunya)

Josep Mª Forcada Casanovas
(en representació del Capítol S.E. Catedral Basílica de Barcelona)

 

Secretari (no patró)

Joaquim Jornet i Porta