Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Servei d'Atenció a l'Usuari
La raó de ser d’aquest Servei és facilitar al màxim la relació dels ciutadans amb l’Hospital en totes les seves funcions, sanitària, docent i de recerca, dins del compliment i la tutela dels drets i deures reconeguts del malalt i de la millora contínua de la qualitat dels serveis.

El Servei d’Atenció a l’Usuari també hi és per atendre les reclamacions, les propostes de millora, les queixes i consultes i, en la mesura del possible, l'ajudar a resoldre els conflictes que puguin derivar-se de la relació de l’usuari amb la Institució sanitària durant el seu procés assistencial.

 

Bústia de suggeriments:

L’usuari té accés a les bústies de suggeriments i propostes de millora en totes les sales d'espera dels serveis d'urgències de l'Hospital.

 

Com arribar a les Associacions

En cas que sigui de l’interès de l’usuari, el Servei d'Atenció a l'Usuari li facilitarà el contacte amb associacions de malalts  i amb associacions de veïns. 

Directori d'Associacions de Pacients

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contacte
Ubicació

Hospital de Sant Pau
Vestíbul de la planta 0 

Correu electrònic
atenciousuari@santpau.cat
Horari

Atenció personal: de 8:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous i de 8:00 a 14:00 hores els divendres.

A partir d'aquest horari, ens pot deixar el missatge al contestador automàtic del telèfon 93 553 70 99

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària
+
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària