Voluntariat
Voluntariat
Voluntariat
L'Hospital de Sant Pau compta, des de fa més de 25 anys, amb un programa de voluntariat que té l'objectiu de millorar la qualitat de l'estada hospitalària del malalt i la seva família, a través del desenvolupament d'activitats d'acompanyament i oferint informació i suport psicosocial.

Les seves tasques dintre l’Hospital abasten diferents activitats:

 

Benvinguda i acompanyament
A través del programa de voluntariat informen, donen suport i orienten pacients i familiars dins l'Hospital, alhora que acompanyen i entretenen els malalts a les unitats d'hospitalització.

Missió testimonial
Donen testimoni a aquells malalts i familiars amb qui comparteixen experiències similars.

Sessions de grup
Realitzen sessions de grup específiques on comparteixen l'experiència amb malalts i familiars.

Teràpies complementàries
Realitzen teràpies de suport a malalts i familiars.

Coordinació
Organitzen les tasques administratives i de gestió del voluntariat. Planifiquen la programació setmanal de les activitats dels voluntaris i orienten els nous voluntaris.

Col·laboracions
Ajuden en la captació de recursos econòmics i participen en campanyes específiques i actes solidaris.

Sala de jocs
Atenen la sala de jocs i el préstec de joguines del Servei de Pediatria.